Nước đóng chai/ lon

ĐỒ UỐNG

Máy in Videojet có thể đáp ứng được các yêu cầu hoạt động sản xuất đồ uống trong môi trường đòi hỏi cao về tốc độ sản xuất và sự ngưng tụ nước.