Nước đóng chai/ lon

MÁY IN PHUN CÔNG NGHIỆP – NGÀNH GIẢI KHÁT

Máy in mực công nghiệp Videojet có thể đáp ứng được các yêu cầu hoạt động sản xuất đồ uống. Đáp ứng được các môi trường đòi hỏi cao về tốc độ sản xuất và sự ngưng tụ nước, các vấn đề về kỹ thuật phun in mực, in hạn sử dụng liên quan.