Thực phẩm & Đồ uống

ĐỒ UỐNG

Máy in Videojet có thể đáp ứng được các yêu cầu hoạt động sản xuất đồ uống trong môi trường đòi hỏi cao về tốc độ sản xuất và sự ngưng tụ nước.

BÁNH NGỌT VÀ NGŨ CỐC

Các giải pháp in ấn Videojet có thể giúp đáp ứng những nhu cầu mã hóa chất lượng cao để hỗ trợ việc nhận dạng hình ảnh thương hiệu và thời gian hoạt động của máy rất cao đảm bảo tính hiệu quả trong ngành sản xuất trứng

NGÀNH BƠ SỮA

Máy in Huỳnh Long Videojet giúp tăng thời gian sử dụng cho các sản phẩm, hoạt động sạch sẽ với các tính năng nổi bật giúp giảm thiểu sự tập trung vào máy in và tăng thêm thời gian.

Máy in Videojet in lên trứng

NGÀNH TRỨNG

Các giải pháp in ấn Videojet có thể giúp đáp ứng những nhu cầu mã hóa chất lượng cao để hỗ trợ việc nhận dạng hình ảnh thương hiệu và thời gian hoạt động của máy rất cao đảm bảo tính hiệu quả trong ngành sản xuất trứng