Thủy – Hải sản đông lạnh

máy in phun date lên bịch cá

NGÀNH ĐÔNG LẠNH CÔNG NGHIỆP THỦY HẢI SẢN

Máy dò kim loại Sesotec thường được dùng cho các sản phẩm phổ biến trong việc rà soát, dò tìm tạp chất trước và sau khi đóng gói, kiếm tra thủy hải sản đông lanh, các thực phẩm liên quan đến thủy sản khác. Là một nhà sản xuất thủy hải sản, thực phẩm tươi […]