Tin tức & Sự kiện

MÁY IN CÔNG NGHIỆP VIDEOJET 1860 IN PHUN DATE

Máy in phun Videojet 1860 – In ấn thông minh hơn, sử dụng tiết kiện nhiên liệu mực công nghiệp hơn. Là giải pháp an toàn và tối ưu cho các cơ sở, xưởng sản xuất xây dựng hệ thống in phun date code.

  • Với những cải tiến tích hợp
  • Ai mà biết được ngành công nghiệp sẽ có những yêu cầu, những thay đổi gì trong ngày mai?
  • Sẽ thật tuyệt vời nếu như ta có thể dự đoán được.
  • Máy in phun liên tục Videojet 1860 có thể hỗ trợ bạn khi có sự thay đổi.

Luôn luôn cải thiện hoạt động của bạn

Máy in phun 1860 hỗ trợ tốt khi có sự thay đổi nhu cầu in ấn và phát triển hoạt động sản xuất. Khả năng mở rộng chức năng của máy in có thể được bổ sung có chọn lọc khi bạn cần đến.

Khả năng mở rộng của phần mềm nâng cao của 1860 có thể làm cho máy in date của bạn hoạt động hiệu quả hơn. Bạn có thể đạt lợi nhuận cao hơn theo mục tiêu của việc thay đổi. Chức năng này có thể làm cho máy in 1860 tăng giá trị cho hoạt động của bạn theo thời gian.

Tinh chỉnh năng suất với  Videojet LifeCycle AdvantageTM

Việc phân tích và báo cáo nâng cao về thời gian hoạt động của 1860 sẽ giúp đảm bảo cải tiến liên tục. Máy in có thể ghi nhận lại và phân tích lịch sử hoạt động của thiết bị trong vòng 90 ngày. Tùy chọn Dịch Vụ từ xa VideojetConnect™ có thể kiểm tra lại hiệu suất của bạn bằng cách tiếp cận các báo cáo mở rộng.

Chuyên viên kỹ thuật Videojet sẽ phân tích nhật ký dữ liệu toàn diện của bạn. Và xác định nguyên nhân và bối cảnh, cho phép bạn giảm thời gian chết không mong muốn trong tương lai.

Tư vấn miễn phí