Category Archives: Hoạt Động Công Ty

Là doanh nghiệp TBCN chuyên cung cấp mực in công nghiệp tại Việt Nam. Đại diện chính hãng của nhãn hàng VIDEOJET trong lĩnh vực in ấn tại Việt Nam.

Ngoài việc các hoạt động sản xuất, kinh doanh; Huỳnh Long luôn chú trọng đến các hoạt động của nhân sự trong công ty. Nhân sự là tài sản quý giá của doanh nghiệp; do đó, Huỳnh Long không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng cả về chuyên môn lẫn đời sống của CBCNV.

Huỳnh Long luôn có những phong trào thiện nguyện phụng sự xã hội với kim chỉ nam: Kinh doanh là để phụng sự. Cùng chia sẻ những khó khăn cho các yếu nhân trong xã hội một cách nhiều nhất có thể. Điều đó được cụ thể hóa qua các hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo…