VARICON Conveyor Metal Detector

The VARICON Conveyor Metal Detector detects all metallic, non-ferrous, stainless steel impurities for packaged and unpackaged products.

Categories: ,

MÁY DÒ KIM LOẠI BĂNG TẢI VARICON +

    Máy dò kim loại băng tải VARICON phát hiện tất cả các tạp chất kim loại, kim loại màu, inox cho các sản phẩm đóng gói và không đóng gói.