Videojet 3350

máy khắc laser CO2 30W VIDEOJET 3350 là giải pháp tối ưu để nhanh chóng khắc những mã phức tạp, có chất lượng cao. Dùng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như: thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm và đúc ép.