Máy phun ni tơ lỏng Ultradoser

Máy phun ni tơ lỏng UltraDoser là hệ thống lượng dùng nitơ lỏng (LN2) đa năng sử dụng công nghệ cryogenic tiên tiến và lập trình PLC.