Giới thiệu

Huỳnh Long là nhà phân phối chính hãng của Tập đoàn kỹ thuật Videojet tại Việt Nam. Videojet là tập đoàn phân phối thiết bị máy in công nghiệp hàng đầu trên thế giới trụ sở chính tại Wood Dale, USA với mạng lưới hơn hàng trăm nhà đại diện phân phối trên toàn thế giới.

VIDEO CÔNG NGHỆ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

© 2012 http://huynhlong.com.vn giữ mọi bản quyền.