Máy tách kim loại RAPID PRO-SENSE

Máy tách kim loại RAPID PRO-SENSE chủ yếu được sử dụng cho việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu số lượng lớn trong sản xuất nhựa và hợp chất.