Thẻ: magbox- Mxf Sesotec

02 Feb

2 loại bẫy từ Sesotec cho các ứng dụng rơi tự do

Bẫy từ Sesotec được thiết kế dành cho các ứng dụng rơi tự do. Bẫy từ cho sản phẩm rơi tự do này có thể được tích hợp nhanh chóng và dễ dàng vào tất cả các dây chuyền sản xuất có sản phẩm dạng bột và dạng hạt. Bất kể ngành sản xuất nhựa, […]

Tư vấn miễn phí